Historie

Vår historie

Vi har tradisjoner tilbake til 1919 da Anders Sjølyst startet sin virksomhet i Tjølling i Larvik. Fra april 1919 til oktober 1921 arbeidet han på linjer for verket.

Fra 01.10.1921 var han beskjeftiget med installasjonsarbeide under verkets kontroll og søkte 26/6-1928 om autorisasjon for tilknytning av lys og elektriske kraftanlegg til Tjølling kommunale Elverks fordelingsnett.

Han jobbet også med telefonlinjene i Tjølling i mange år. Dette arbeidet startet omtrent samtidig som han fikk autorisasjon og hold fram til etter krigen.

Anders Sjølyst fikk etter hvert hjelp av sine sønner Arne og Ole Kristian. Begge var innom andre yrker før de slo seg til ro i elektrikerfaget. Arne arbeidet som elektriker fra 1944.

Arne Sjølyst overtok firmaet i 1957-58 og ansatte Ole Kristian da han kom hjem fra sjøen.

Etter hvert så kom også Arne`s sønner Einar og Stein med i firmaet. I 1988 ble firmaet gjort
om til aksjeselskap. Sønnene overtok firmaet og drev sammen fram til 1997 da de fant det mest fornuftig å skille lag.

Fra november 1997 har Stein drevet firmaet med god støtte av senior Arne. I 2008 kom Einar tilbake til firmaet og er idag en del av teamet.

I 2010 ble BKS Alarm & Sikkerhet AS en del av vårt team.
Vår lille svakstrømsavdeling har oppdrag i hele Vestfold. Brannalarmanlegg for bedrifter, offenlige bygg, leilighetsbygg og landbruk er utgjør hovedtyngden av denne virksomheten.

Stein er i dag daglig leder og elektroinstallatør. Espen Løver er medeier, teknisk leder og elektroinstallatør!

Vi har 15-16 ansatte, mange med lang erfaring i bransjen, og i firmaet!

Kontakt oss

Spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere